Podmínky používání služby

Služba StartMe.cz

 1. Služba StartMe.cz je provozována soukromou osobou (viz O projektu). Tedy všude, kde se v textu podmínek používání služby hovoří o odpovědnosti služby StartMe.cz, rozumí se tím odpovědost provozovatele.

Osobní údaje

 1. Všechny údaje, které vyplníte, jsou veřejné. Jedinou výjimkou je váš email, který lze schovat za kontaktní formulář.
 2. Databáze není poskytována třetí straně ke zpracování.
 3. Váš profil může být nastaven jako neviditelný, data v tomto případě zůstávají v databázi
 4. Můžete emailem požádat o výmaz všech vašich osobních dat.

Zneužívání služby

 1. Registrací souhlasíte s tím, že budete poskytovat pravdivé informace a nebudete záměrně ostatní uživatele uvádět v omyl
 2. Registrací souhlasíte s tím, že nebudete zneužívat data ostatních registrovaných uživatelů. Zneužitím se rozumí hromadné posílání nevyžádané pošty (emailové, SMS i jiné) nebo používání cizích kontaktních údajů v jiných službách.

Zasílání pošty službou

 1. Služba StartMe.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům emaily informativního chrakteru. Pokud uživatel tyto emaily explicitně neodmítne (lze učinit odpovědí na info@starme.cz), tato pošta není považována za nevyžádanou.

Zodpovědnost

 1. Služba StartMe.cz nenese odpovědnost za škody způsobené nedostupností systému.
 2. Služba StartMe.cz nenese odpovědnost za změny způsobené prolomením uživatelského hesla.
 3. Služba StartMe.cz nenese odpovědnost za škody, které by vznikl0 kompromitací zadaných údajů v důsledku hackerského útoku.

Platnost

 1. Obsah a formulace podmínek korespondují s tím, že StartMe.cz je teprve v beta-verzi a je stále ve vývoji.
 2. Podmínky používání služby StartMe.cz se mohou měnit a toto bude uživatelům oznámeno emailem.